Nasi lektorzy
Z nimi znajdziecie wspólny język!
Agnieszka Szynder
dyrektor szkoły
lektor języka niemieckiego
Marta Czajkowska
lektor języka angielskiego
Robert Czajkowski
lektor języka angielskiego
Edyta Bielska
lektor języka angielskiego
Tomasz Dobosz
lektor języka angielskiego
Elżbieta Paszek
lektor języka angielskiego
Anna Duchnicka
lektor języka niemieckiego
Ewelina Ignas
lektor języka niemieckiego
Beata Żbikowska
lektor języka niemieckiego
Marzena Hawryluk
lektor języka niemieckiego
Anna Gaczyńska
lektor języka niemieckiego